SQL server user group
 english регистрација контакт 
Почетна За нас DEV новости SQL Новости Форум Членови Статут Линкови

ЛИНКОВИ

 

.NET Framework Related Sites

Листа на сајтови посветени на .NET Framework развојот.


Превземете ги последните Visual Studio .NET 2003 Documentation Updates

Download-ирајте ја Октомври 2003 документацијата за Visual Studio .NET 2003 со нови информации за подобрувањата на содржината, поправка на bug-овите, и повеќе од 5,000 нови примери на кодот.


SQLXML 3.0 Service Pack 2 (SP2)

SQLXML ја овозможува подршката на XML за SQL Server Database. Им овозможува на корисниците да ја премостат празнината меѓу XML-от и релационите податоци. Можете да креирате XML View на постоечките релациони податоци и да работите со нив како со XML документ.


Mobile Internet Toolkit
Искористете ја моќта на Microsoft® .NET Framework и Microsoft Visual Studio .NET да развивате Web апликации за мобилни апарати. Microsoft Mobile Internet Toolkit содржи серверски--ориентирана технологија која му овозможува на ASP.NET да се употребува за широка лепеза на мобилни апарати.

Shared Source Common Language Infrastructure 1.0 Release
Shared Source CLI е компресирана архива на изворен код за работната имплементација на ECMA CLI и на ECMA C# спецификациите на јазикот. Имплементацијата се компајлира и извршува на Windows XP, FreeBSD оперативниот систем и Mac OS X 10.2.
SQL Server 2000 Driver за JDBC Service Pack 1
Microsoft® SQL Server™ 2000 Driver за JDBC™ е Type 4 JDBC драјвер кој овозможува скалабилна и сигурна конекција за enterprise Java околината. Драјверот обезбедува JDBC пристап до SQL Server 2000 преку било кој Java-enabled аплет, апликација или апликациски сервер.
AppSettings во ASP.NET

ASP.NET обезбедува лесен начин на зачување на вообичаените, глобани стрингови како што се стринговите од конекциите со базите. .


 
 
designed by