SQL server user group
 english регистрација контакт 
Почетна За нас DEV новости SQL Новости Форум Членови Статут Линкови

ЗА НАС

Здружението Професионална асоцијација за SQL сервер (ПАСС) е непрофитна организација за корисници на SQL сервер и неговата околина.
Целите и задачите(Мисијата) на ПАССМ се
- да обезбеди ефикасни начини за размена на знаење и искуство во врска со Микрософт продуктите за работа со бази на податоци помеѓу членовите на здружението,
- да го охрабрува и помага професионалниот развој на членовите,
- да воспостави комуникација и соработка со сродните домашни и странски здруженија,
- да организира и да учествува на презентации, семинари, конференции и слични манифестации.
Иницијатори за создавањето на здружението Професионалната асоцијација за SQL сервер - Регионална група за Македонија se Семос Компјутери, Народна Банка на РМ, Кибс, Логин Системи, Next Sence, Комерцијална Банка, Дигит.

 
designed by